Kontakt

Magazín FABRIKA

Vydavatel:
Nová Fabrika, s.r.o.
Dlouhá 4309, Zlín 760 01
IČ: 05328845

/

Kontakt:
Redakce +420 774 744 408
redakce@magazinfabrika.cz
Obchodní oddělení +420 605 157 243
inzerce@magazinfabrika.cz

/

www.magazinfabrika.cz
www.facebook.com/magazinfabrika

/

Náklad:
30.000ks, plnobarevně

/

Distribuce:
Zlín – všechny domácnosti a firmy
/

Formát a print:
A4, 16stran
90g LCW Brite
obálka 170g lak

/
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoliv užití části nebo
celku magazínu, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoliv
způsobem (mechanickým nebo elektronickým), a to i v jiném než
českém jazyce, je bez písemného svolení vydavatele zakázáno.

Magazín Fabrika je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 22652.

Odeslat zprávu