Proč byly pro Tomáše Baťu tak důležité vlastní noviny?

20. 10. 2016
1 209 Zhlédnutí
Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

Mít vlastní noviny stojí obrovské peníze. Musíte mít jasný koncept, definovaného čtenáře, mít redakci, redaktory, korektory, grafiky, fotografy, tiskárnu, distribuci. A pokud se bavíme o moderním pojetí novin, pak k tomu přidejte kameramany, střihače, zvukaře, webdesignéry, kodéry… a… a tak dále, protože noviny jsou dnes plně digitální a hlavně multimediální. Kdo toto nepochopil, bohužel končí svou roli na mediálním trhu.

Tedy – proč byly pro Tomáše Baťu tak důležité vlastní noviny? V rovině vnímání dnešních médií je to otázka za Zlatého Bludišťáka. Nebo je to snažší? Tomáš Baťa si velmi dobře uvědomoval sílu novin v tehdejším světě – rádio, televize i internet byly skutečně hudbou daleké budoucnosti a tak síla tohoto média byla skutečně nesmírná. Jenže spoléhat se na cizí zdroje a to v jakémkoliv směru bylo pro značku Baťa téměř nemyslitelné. A tak se objevily první noviny, které mohl Baťa plnit vlastními úvahami, hesly a především takové noviny, které mohl plně ovládat. Boty, punčochy, pneu, mléko… prostě cokoliv pod značkou Baťa, ale nejen to. Pozdější vydání baťovských novin byli již k dispozici zlínským podnikatelům a později prezentovaly i velké značky tehdejšího Československa.

Noviny vydávala značka Baťa od roku 1918 až do roku 1945 a to pod různými názvy, ale vždy s myšlenkou firmy Baťa. Mimochodem takové podnikové noviny byly jedny z prvních v rámci celé Evropy! Od 25. května 1918 to bylo Sdělení zřízenectvu firmy T. & A. Baťa, později pod názvy Slovo Zlína, Zlín až po Svět. Důležité je srovnání s tehdejší dobou a dneškem v oblasti reklamy a množství reklamy. Pokud máte pocit, že dnes otevřete jakékoliv noviny, časopis a „není tam nic jiného, než reklama… “ pak si dobře prostudujte právě noviny, které vydávala značka Baťa. Slogany, hesla, výzvy – vše reklama a pořádně koncentrovaná na jedno malé místo. Ostatně na jeden takový zdigitalizovaný výtisk se můžete podívat například pod odkazem Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, který je veřejně dostupný. Reklamě jste ani před téměř sto lety neunikli! V této době byly u cest kolem Zlína dokonce již „billboardy“ podobné těm dnešním, byť byly menší a ne v takovém počtu. Ověřit si to můžete ve starých filmových dokumentech. A jít do kina dnes a tehdy? V rámci reklamy opět žádný rozdíl, protože televize nebyla a možnost vysílat reklamu bylo tedy pouze na velkém plátně. A že to na diváka fungovalo! O tomto se budeme bavit zase někdy příště.

A toto jsou slova Tomáše Bati na téma noviny ze dne 20.11.1931
„Noviny jsou dítětem rozvinutého života, dítětem vyspělého průmyslu, zemědělství a vědecké práce. Avšak noviny také silný, moderní život tvoří. Roztáčejí stroje v továrnách a mají větší vliv na cenu úrody na polích, nežli počasí. Nebylo a nebude ani jednoho velkého učence, vychovatele, řemeslníka, rolníka, obchodníka, státníka a vůbec člověka ducha, z jehož schopností měla veřejnost užitek dříve, nežli spojil svoji sílu se silou novin a tiskařského lisu. Mají-li noviny sloužiti veřejnosti, pak je třeba, aby objevovaly, podporovaly a tvořily takové osobnosti, zjevy a události, které mohou býti lidem vzorem. Mají přinášeti vzory, které probouzejí ctižádost lidí mladých, stejně jako odhodlanost dospělých změřiti své síly a schopnosti s těmi, o kterých píší noviny na předních i posledních stranách. Takové noviny tvoří nejen velké živnosti, továrny, obchody, města a státy, ale především velké lidi. Neboť teprve v soustředěném světle veřejnosti, jakým mají býti dobré noviny, nalezne člověk ty svoje sliby, jež mu pomohou vytvořiti díla, jaká by nikdy nevykonal, kdyby zůstával v ústraní a potmě.“

 

Petr Kopčil

šéfredaktor Magazínu Fabrika

Vložte komentář